KONTAKTNÉ ÚDAJE:
KONTAKTNÝ FORMULÁR:
   

ORMAR, s.r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 41, 078 01 Sečovce

Kontaktná kancelária:
Sečovce, M.R. Štefánika 41 – po telefonickej dohode
Košice, Popradská 66 – denne od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Pôsobnosť: Celé územie SR

Mobil: +421 915 156 411, +421 905 564 129

E-mail: info@ormar.sk, ormar.sdk@gmail.com

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.
Následne si s Vami dohodneme stretnutie za účasti konateľa našej spoločnosti v kancelárii spoločnosti alebo na dohodnutom mieste podľa požiadavky klienta.

Na stretnutí nás oboznámite s Vaším problémom a po jeho analýze dohodneme vhodný spôsob riešenia a ďalší postup, vrátane ceny za službu. V prípade, že dôjde k dohode, je táto konzultácia bezplatná.

číslo licencie: /č. PD 000316/,
číslo zápisu do OR OS Košice I: Oddiel: Sro, Vložka č.: 26937/V


Form Object
 

Číslo licencie: PD 000316, číslo zápisu do OR OS Košice I: Oddiel: Sro, Vložka č.: 26937/V