Vážení klienti.

Predstavuje sa Vám spoločnosť ORMAR, s.r.o., ktorá svoju činnosti vykonáva v oblasti komerčných bezpečnostných služieb so zameraním na detektívne služby v rozsahu zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Detektívne služby sú hlavnou náplňou našej činnosti a poskytujeme ich pre široký okruh laickej i odbornej verejnosti v rámci celej SR.

Naša spoločnosť vykonáva činnosť od roku 2011. V rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky zabezpečujeme získavanie relevantných informácií a poznatkov, ktoré môžu slúžiť klientovi aj ako dôkaz v súdnom, resp. v správnom konaní.

Spoločnosť ORMAR, s.r.o. pracuje ako súkromná detektívna kancelária. Pre klienta prinášame komplexnú službu od počiatočnej konzultácie, cez bezpečnostné poradenstvo až po plnenie dohodnutej činnosti. Úzky kontakt s klientom a naša kvalitná práca je základným predpokladom pre Vašu spokojnosť.

Hlavnými atribútmi našej činnosti sú bezúhonnosť, objektívnosť, spoľahlivosť, diskrétnosť, flexibilita a profesionalita. Garantom toho je dlhoročná policajná prax zakladateľa a konateľa spoločnosti na úseku vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti a jeho riadenia, ako aj policajná prax zamestnancov spoločnosti na úseku operatívno-pátracej činnosti a špeciálnych policajných činnosti.

Naša spoločnosť má taktiež osobné kontakty aj do zahraničia. Vieme zabezpečiť spoluprácu s renomovanými odborníkmi z oblasti medicíny, forénznej medicíny, cestnej dopravy, so súdnymi znalcami a znaleckými organizáciami, partnerskými detektívnymi kanceláriami a advokátskymi kanceláriami s cieľom pomôcť klientom pri zabezpečení a plnení ich požiadaviek a pri riešení ich osobných alebo rodinných problémov.


Sme si vedomí, že pohoda v osobnom, rodinnom alebo pracovnom živote musí byť chránená v najväčšej možnej miere.


Číslo licencie: PD 000316, číslo zápisu do OR OS Košice I: Oddiel: Sro, Vložka č.: 26937/V